Aula d’idiomes

L’Aula d’Idiomes som una de les entitats de La comunal. Som un col·lectiu sorgit el 2014, i constituït com a cooperativa de treball sense ànim de lucre el 2017, amb la intenció d’oferir un espai d’ensenyament-aprenentatge de llengües horitzontal i de qualitat basat en els principis de l’autogestió i la democràcia directa, l’anticapitalisme i la pedagogia crítica. Sent pedagogues i aprenents a la vegada, procurem desplegar, de manera transversal, una perspectiva feminista i decolonial. Actualment, oferim cursos de basc, àrab, gallec, català, italià, castellà, alemany, francès i anglès, i també serveis de traducció i assessorament lingüístic.

Com a professionals de l’àmbit de les llengües, observem i qüestionem les relacions que es produeixen entre llengua, societat i poder dins el model econòmic en què vivim. En aquest sentit, som un col·lectiu compromès amb la difusió d’una cultura cooperativa que camini per capgirar aquestes desigualtats, o com a mínim, per intentar no reproduir-les; que vetlli per trencar els estigmes que recauen sobre les diferents varietats lingüístiques i les seves parlants; i que concebi la diversitat lingüística com una riquesa que es pot promoure.

En el dia a dia de la cooperativa, intentem construir una mirada crítica vers el món, però també vers nosaltres mateixes, procurant entendre i reconèixer les nostres diferències, i prendre consciència dels nostres privilegis. Des del cos que cadascuna de nosaltres habita, intentem dur a terme accions de revisió constant, i també de reparació. I és que fer pedagogia crítica significa qüestionar-ho tot. Però no només des de les nostres aules, sinó des de tots els espais de la cooperativa: des de les assemblees als grups de treball, fins a les traduccions, els tallers de llengua, o nosaltres mateixes, que també ens situem en la posició d’aprenents.

Aula d'idiomes - La comunal
Fotografies aula d’idiomes
Aula d'idiomes - Barri de Sants
La comunal i l'Aula d'idiomes
Carrer Riera d’Escuder 38