La Dinamo

La Dinamo é unha fundación que promove o modelo de vivenda cooperativa en cesión de uso como alternativa aos modelos convencionais de acceso á vivenda.

O noso obxectivo é contribuír á ampliación, replicación e posta en valor do modelo de vivenda cooperativa en transferencia de uso en Cataluña.

  • Promovemos, divulgamos, investigamos e formamos o modelo de vivenda cooperativa.
  • Ofrecemos apoio técnico e financeiro para a creación de novos proxectos cooperativos.
  • Promovemos políticas públicas de apoio e creación de estruturas de articulación a nivel do sector.
  • Colaboramos con diferentes entidades e redes da economía social e solidaria para fortalecer o sector e facelo medrar.
Carrer d’en Blanco 73 baixos, CP 08028, BARCELONA (Barcelona)