Irídia

Irídia – Centre per la defensa dels drets humans som una associació que treballa a Catalunya per promoure i defensar els drets humans, en especial civils i polítics, utilitzant una metodologia basada en la combinació del litigi estratègic, la intervenció psicosocial, la comunicació transformadora i la incidència política, des d’un enfocament feminista interseccional, per promoure canvis en les polítiques públiques.

A Irídia duem a terme una intervenció integral davant les vulneracions de drets en què combinem l’atenció jurídica i psicosocial a les persones afectades, amb la voluntat de potenciar-ne la força i la confiança. En tot moment tenim en compte el seu cercle afectiu en el procés. En els casos en què la persona afectada hi està d’acord, convertim els processos en litigis estratègics a través dels quals es puguin elevar els estàndards de protecció dels drets humans. Ens centrem, a més, a treballar per la igualtat efectiva i la no discriminació des de l’àmbit de la justícia de gènere.

Així mateix, duem a terme una tasca d’incidència política i social a través de campanyes comunicatives i de la interacció directa amb els diferents grups polítics i parlamentaris i amb els governs municipals, de la Generalitat i de l’estat espanyol. També proporcionem assessoria en matèria de polítiques públiques des del treball especialitzat per part de cada àrea de l’organització.

El nostre objectiu principal és elevar els estàndards de protecció de drets humans en relació amb la violència institucional, el racisme i les migracions, la memòria històrica, la privació de llibertat i el dret a la protesta. Volem contribuir com a eina útil, rigorosa, transparent i independent en la xarxa catalana, estatal i internacional d’organitzacions i moviments socials que treballen per la transformació social i la justícia global. Estem situades a La comunal, al barri de Sants.

Irídia a La comunal
Riera d'Escuder 38, Nau 1, baixos